Referentni objekti:

Izabrane reference:

 • Visokatehnička škola Niš,
 • Apoteke Niš,
 • Dom za stara I individualna lica u Doljevcu,
 • Medicinski fakultet u Nišu,
 • Kazneno-popravni zavod u Nišu,
 • Elektronski fakultet,
 • JKP "Gradska toplana" Niš,
 • Klinički centar Niš,
 • Klinika za hematologiju,
 • Klinika za stomatologiju,
 • Dom zdravlja,
 • Elektrodistribucija
 • Visoka poljoprivredna škola Prokuplje…
X