Iznajmljivanje gradjevinske opreme:

- Povoljno vršimo usluge iznajmljivanja cevastie skele sa zaštitnom ogradom sa mogućnošću prevoza na dogovorenu adresu.

- Povoljno vršimo usluge iznajmljivanje metalnih štelujućih podupirača sa mogućnošću prevoza na dogovorenu adresu.

X