Kadrovska struktura:

Predrag Bijeljić,
generalni direktor predrag@neimarnis.com +381 (0)63 402228

Biljana Bijeljić,
izvršni direktor biljana@neimarnis.com +381 (0)64 0448485

Vukica Todorović,
direktor sektora za izvođenje I projektovanje office@neimarnis.com +381 (0)63 723132

Jadranka Krstić,
direktor sektora za finansije office@neimarnis.com +381 (0)65 3527666

X